Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Czwartek, 2023-12-07 ( Imieniny: Agaty, Dalii)

BIP - Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu - Uchwały Senatu 2023

Uchwały Senatu 2023

Uchwały Senatu Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu z 2023 roku
Nr uchwały Z dnia w sprawie
Załączniki
1/2023 2.03.2023 przyjęcia porządku obrad   Zał. 1
2/2023 2.03.2023 przyjęcia protokołu obrad Senatu Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu z dnia 15 grudnia 2022 roku   Zał. 1
3/2023 2.03.2023 utworzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia angielska - profil praktyczny, w Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu ---
4/2023 2.03.2023 ustalenia programu studiów na kierunku filologia angielska, studia stacjonarne pierwszego stopnia o profilu praktycznym w cyklu kształcenia 2023-2026, w Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu Zał. 1
5/2023 2.03.2023 utworzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia germańska - profil praktyczny, w Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu ---
6/2023 2.03.2023 ustalenia programu studiów na kierunku filologia germańska, studia stacjonarne pierwszego stopnia o profilu praktycznym w cyklu kształcenia 2023-2026, w Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu Zał. 1
7/2023 2.03.2023 utworzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia czeska - profil praktyczny, w Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu ---
8/2023 2.03.2023 ustalenia programu studiów na kierunku filologia czeska, studia stacjonarne pierwszego stopnia o profilu praktycznym w cyklu kształcenia 2023-2026, w Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu Zał. 1
9/2023 2.03.2023 zatwierdzenia sprawozdania z realizacji Strategii rozwoju Uczelni w 2022 roku Zał. 1
10/2023 23.03.2023 przyjęcia porządku obrad Zał. 1
11/2023 23.03.2023 wprowadzenia Regulaminu ceremoniału akademickiego Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu Zał. 1
12/2023 23.03.2023 przyjęcia Księgi identyfikacji wizualnej Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu Zał. 1
13/2023 23.03.2023 przyjęcia Regulaminu pracy Senatu Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu Zał. 1
14/2023 23.03.2023 uchwalenia Regulaminu studiów Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu Zał. 1
15/2023 27.04.2023 przyjęcia porządku obrad Zał. 1
16/2023 27.04.2023 przyjęcia protokołu obrad Senatu Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu z dnia 2 marca 2023 roku Zał. 1
17/2023 27.04.2023 przyjęcia protokołu obrad Senatu Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu z dnia 23 marca 2023 roku Zał. 1
18/2023 27.04.2023 określenia aktualnego wykazu kierunków, na które prowadzone jest postępowanie rekrutacyjne na rok akademicki 2023/2024 w Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu ---
19/2023 27.04.2023 uchwalenia Regulaminu studiów Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu Zał. 1
20/2023 27.04.2023 przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Uczelni w 2022 roku Zał. 1
21/2023 27.04.2023 przyjęcia Regulaminu potwierdzania efektów uczenia się w Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu Zał. 1
22/2023 9.05.2023 przyjęcia porządku obrad Zał. 1
23/2023 9.05.2023 wprowadzenia zmian w programie studiów na kierunku filologia germańska, studia stacjonarne pierwszego stopnia o profilu praktycznym w cyklu kształcenia 2023-2026,  w Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu Zał. 1
Zał. 2
24/2023 9.05.2023 wprowadzenia zmian w programie studiów na kierunku filologia angielska, studia stacjonarne pierwszego stopnia o profilu praktycznym w cyklu kształcenia 2023-2026,  w Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu Zał. 1
Zał. 2
25/2023 9.05.2023 wprowadzenia zmian w programie studiów na kierunku filologia czeska, studia stacjonarne pierwszego stopnia o profilu praktycznym w cyklu kształcenia 2023-2026,  w Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu Zał. 1
Zał. 2
26/2023 25.05.2023 przyjęcia porządku obrad Zał. 1
27/2023 25.05.2023 przyjęcia protokołu obrad Senatu Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu z dnia 27 kwietnia 2023 roku Zał. 1
28/2023 25.05.2023 przyjęcia protokołu obrad nadzwyczajnego posiedzenia Senatu Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu z dnia 9 maja 2023 roku Zał. 1
29/2023 25.05.2023 korekty programu studiów na kierunku pedagogika, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym w cyklu kształcenia 2022-2025, w Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu Zał. 1
Zał. 2
30/2023 25.05.2023 korekty programu studiów na kierunku pedagogika, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym w cyklu kształcenia 2021-2024, w Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu Zał. 1
Zał. 2
31/2023 25.05.2023

warunków i trybu przyjęć na studia oraz zakresu egzaminu wstępnego na studia  w Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu w roku akademickim 2024/2025

Zał. 1
32/2023 25.05.2023 zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów, wydawanych przez Akademię Nauk Stosowanych w Raciborzu Zał. 1-19
33/2023 22.06.2023 przyjęcia porządku obrad Zał. 1
34/2023 22.06.2023 przyjęcia protokołu obrad Senatu Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu z dnia 25 maja 2023 roku Zał. 1
35/2023 22.06.2023 ustalenia programu studiów na kierunku administracja, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym, w cyklu kształcenia 2023-2026 w Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu Zał.1
36/2023 22.06.2023 ustalenia programu studiów na kierunku administracja, studia drugiego stopnia o profilu praktycznym, w cyklu kształcenia 2023-2025 w Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu Zał. 1
37/2023 22.06.2023 ustalenia programu studiów na kierunku architektura, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym, w cyklu kształcenia 2023-2027 w Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu Zał. 1
38/2023 22.06.2023 ustalenia programu studiów na kierunku automatyka i robotyka, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym, w cyklu kształcenia 2023-2027 w Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu Zał. 1
39/2023 22.06.2023 ustalenia programu studiów na kierunku bezpieczeństwo państwa, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym, w cyklu kształcenia 2023-2026 w Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu Zał. 1
40/2023 22.06.2023 ustalenia programu studiów na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym, w cyklu kształcenia 2023-2026 w Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu Zał. 1
41/2023 22.06.2023 ustalenia programu studiów na kierunku filologia, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym, w cyklu kształcenia 2023-2026 w Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu Zał. 1
42/2023 22.06.2023 ustalenia programu studiów na kierunku pedagogika, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym, w cyklu kształcenia 2023-2026 w Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu Zał. 1
43/2023 22.06.2023 ustalenia programu studiów na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, jednolite studia magisterskie o profilu praktycznym, w cyklu kształcenia 2023-2028 w Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu Zał. 1
44/2023 22.06.2023 ustalenia programu studiów na kierunku pielęgniarstwo, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym, w cyklu kształcenia 2023-2026 w Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu Zał. 1
45/2023 22.06.2023 ustalenia programu studiów na kierunku pielęgniarstwo, studia drugiego stopnia o profilu praktycznym, w cyklu kształcenia 2023-2025 w Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu Zał. 1
46/2023 22.06.2023 ustalenia programu studiów na kierunku wychowanie fizyczne, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym, w cyklu kształcenia 2023-2026 w Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu Zał. 1
47/2023 22.06.2023 ustalenia programu studiów na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym, w cyklu kształcenia 2023-2027 w Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu Zał. 1
48/2023 22.06.2023 wprowadzenia zmian do Programu Rozwoju Pielęgniarstwa zgodnie z założeniami projektu „Program rozwojowy kierunku pielęgniarstwo IKFiZ w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu” Zał. 1
49/2023 28.09.2023 przyjęcia porządku obrad Zał. 1
50/2023 28.09.2023 przyjęcia protokołu obrad Senatu Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu z dnia 22 czerwca 2023 roku Zał. 1
51/2023 28.09.2023 wykazu przedmiotów i form zajęć przewidzianych do realizacji z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w ramach programu studiów na kierunku wychowanie fizyczne - studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym w cyklu kształcenia 2023-2026 w Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu Zał. 1
52/2023 28.09.2023 zaopiniowania wykazu kierunków studiów prowadzonych od roku akademickiego 2023/2024 w Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu Zał. 1
53/2023 28.09.2023 ustalenia programu studiów na kierunku filologia, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym, w cyklu kształcenia 2023-2026 w Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu Zał. 1
54/2023 28.09.2023 korekty programu studiów na kierunku pielęgniarstwo, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym, w cyklu kształcenia 2023-2026 w Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu Zał. 1
Zał. 2
55/2023 28.09.2023 korekty programu studiów na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym, w cyklu kształcenia 2023-2026 w Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu Zał. 1
Zał. 2
56/2023 28.09.2023 korekty programu studiów na kierunku architektura, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym, w cyklu kształcenia 2023-2027 w Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu Zał. 1
Zał. 2
57/2023 26.10.2023 przyjęcia porządku obrad Zał. 1
58/2023 26.10.2023 przyjęcia protokołu obrad Senatu Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu z dnia 28 września 2023 roku Zał. 1
59/2023 26.10.2023 utworzenia studiów drugiego stopnia na kierunku odnawialne źródła energii - profil praktyczny w Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu ---
60/2023 26.10.2023 ustalenia programu studiów na kierunku odnawialne źródła energii, studia stacjonarne drugiego stopnia o profilu praktycznym w cyklu kształcenia 2024-2025, w Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu Zał. 1

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2023-01-04 09:02przez:
Opublikowano:2023-01-04 13:46przez: Anna Sterańczak
Podmiot udostępniający: BIP - Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
Odwiedziny:1239

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo