Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Czwartek, 2023-12-07 ( Imieniny: Agaty, Dalii)

BIP - Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu - Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.
  • Data publikacji strony internetowej:
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:
Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne
 • Grafika będąca linkiem nie ma nieprawidłowy (niepełny) opis alternatywny (przejdź do strony głównej, BIP);
 • Tabele na stronie głównej nie posiadają komórek;
 • W serwisie występują pliki pdf bez warstwy tekstowej;
 • W serwisie występują niedostępne pliki pdf – brak tagów, tytułów (lub nieprawidłowy), struktury;
 • W serwisie występują elementy tekstowe o zbyt niskim kontraście względem tła;
 • Przy powiększeniu strony do 200% pojawia się poziomy pasek przewijania;
 • Niektóre elementy serwisu mają zbyt niski kontrast;
 • W serwisie występują elementy bez aria label, braki znaczników landmark, elementy role="complementary" bez label
 • Cele linka w serwisie nie są jednoznaczne – nie wiadomo do jakiej strony prowadzą;
 • Nagłówki w serwisie powtarzają się;
 • Z polem input nie jest skojarzona żadna etykieta (label);
 • Serwis nie przechodzi walidacji HTML.
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
  • Deklarację sporządzono dnia:
  • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie oceny podmiotu zewnętrznego przeprowadzonej przez Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Kamil Szypuła.
E-mail: kamil.szypula@akademiarac.edu.pl
Telefon: 32 415 50 20 wewn. 135

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący:
Rektor Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu
ul. Akademicka 1
47-400 Racibórz

E-mail: rektorat@akademiarac.edu.pl
Tel.: 32 415 50 20 wewn. 101

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i wynosi 7.

1. Komunikacja

Budynek dydaktyczny A i B ul. Akademicka 1
  • Platforma zewnętrzna
Budynek dydaktyczny A ul. Akademicka 1
  • Biuro Obsługi Osób z Niepełnosprawnościami (BON) – parter budynku
  • Wózek inwalidzki z napędem elektrycznym (Biuro Obsługi Osób z Niepełnosprawnościami)
  • Terenowy podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową od strony skweru.
  • Schodołaz urządzenie mobilne do wykorzystania.
  • Dźwig osobowy wewnętrzny dostosowany dla osób z niepełnosprawnością wzroku i słuchu.
  • System nawigacyjno-informacyjny ToTuPoint z komunikatami głosowymi i wizualnymi na telefony komórkowe.
  • Sala wykładowa z pętlą indukcyjną 217
  • [usprawnienie w bibliotece]
  • Usprawnienie w postaci systemu MIGAM
  • Oznaczenia pomieszczeń za pomocą liter i cyfr przestrzennych
Budynek dydaktyczny B ul. Akademicka 1
  • Platforma wewnętrzna 
  • System nawigacyjno-informacyjny ToTuPoint z komunikatami głosowymi i wizualnymi na telefony komórkowe.
  • Sala wykładowa z pętlą indukcyjną 202
  • Usprawnienie w postaci systemu MIGAM
  • Oznaczenia pomieszczeń za pomocą liter i cyfr przestrzennych
Budynek dydaktyczny ul. Łąkowa 31a
  • Zewnętrzny podjazd terenowy na poziomie parteru.
  • Usprawnienie w postaci systemu MIGAM
Sala gimnastyczna ul. Akademicka 1
  • Sala gimnastyczna dostępna w poziomie do parteru. Zewnętrzny terenowy podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
Dom Studenta ul. Słowackiego 57
  • Platforma zewnętrzna trakcie realizacji, w poziomie z zewnątrz budynku do poziomu parteru.
  • Usprawnienie w postaci systemu MIGAM
Stadion ul. Wyszyńskiego
  • W budynku socjalno-dydaktycznym brak dostępu.
  • Sam obiekt stadionu w przestrzeni otwartej dostępny.
2.Dostępność w zakresie punktów sanitarnych
Budynek dydaktyczny A ul. Akademicka 1
  • Punkt sanitarny na poziomie -1 dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową
  • Punkt sanitarny na poziomie 0 dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową
Budynek dydaktyczny B ul. Słowackiego 55
  • Punkt sanitarny na poziomie 0-2 dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową
Sala gimnastyczna ul. Akademicka 1
  • Punkt sanitarny dostępny na poziomie 0
Dom Studenta ul. Słowackiego 57
  • Punkt sanitarny dostępny na poziomie 0
Budynek dydaktyczny ul. Łąkowa 31a
  • brak dostępności punktu sanitarnego dla osób z niepełnosprawnością ruchową
3. Dostępność w zakresie Informacji
  • ANS posiada system monitoringu wizyjnego w zakresie komunikowania w budynkach dydaktycznych A, B, Sala gimnastyczna, Dom Studenta, budynek dydaktyczny na ul. Łąkowej.
  • System podnosi bezpieczeństwo komunikacyjne w trakcie przemieszczania się pomiędzy w/w obiektami.
  • Monitoruje wewnętrzne ciągi komunikacyjne w budynkach oraz zewnętrzne ciągi komunikacyjne w bezpośrednio przyległych obiektach ANS.
  • ANS posiada bezpośredni opis pomieszczeń w 3D.
  • ANS nie posiada kompleksowej informacji na temat rozkładu pomieszczeń.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-12-05 10:58przez:
Opublikowano:2022-12-05 12:31przez: Kamil Szypuła
Podmiot udostępniający: BIP - Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
Odwiedziny:607

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo