BIP - Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu

Senat

Menu dla: Senat

Senat Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu na kadencję 2020 – 2024

dr Paweł Strózik – przewodniczący Senatu

Przedstawiciele nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień naukowy doktora:

dr inż. Tomasz Czyszpak  
dr Beata Fedyn
dr inż. arch. Jarosław Figaszewski
dr inż. Małgorzata Kuchta
dr hab. Piotr Olender
dr Justyna Pietrzykowska
dr inż. arch. Joanna Sokołowska-Moskwiak
dr Marek Sroka
dr Daniel Vogel
dr Zbigniew Wieczorek

Przedstawiciele z grupy nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia naukowego doktora i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

mgr Katarzyna Chłosta
mgr inż. Krzysztof Fedyn
mgr Agnieszka Hajduczek
mgr Katarzyna Kasowska
mgr inż. Anna Sterańczak

Przedstawiciele studentów:

Wiktoria Klimowska
Kinga Kurowska
Jakub Rzerzacz
Justyna Tomczak

Terminy posiedzeń Senatu Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu w roku akademickim 2023/2024:

- 26 października 2023 r.,
- 30 listopada 2023 r.,
- 21 grudnia 2023 r.,
- 25 stycznia 2024 r.,
- 29 lutego 2024 r.,
- 28 marca 2024 r.,
- 25 kwietnia 2024 r.,
- 23 maja 2024 r.,
- 20 czerwca 2024 r.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-12-02 15:24przez:
Opublikowano:2022-12-02 16:20przez: Kamil Szypuła
Podmiot udostępniający: BIP - Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
Odwiedziny:1099

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.